ក្តៅៗ ទាហានភូមា បានសម្រុកចូលចាប់ខ្លួន តារាបង្ហាញម៉ូតល្បី ភូមាលំដាប់អាសុី Paing Takhon នៅក្នុងផ្ទះ

ប្រិយមិត្តមួយចំនួនបានស្គាល់ រួចមកហើយថា Paing Takhon ជាតារាបង្ហាញម៉ូតល្បីប្រទេសភូមា នៅ 08 មេសា 2021 បងស្រីរបស់តារាបង្ហាញម៉ូត Paing Takhon បានផុសលើ Facebook ខ្លួនថា នៅម៉ោង 5:00 ព្រឹកនេះ ប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនត្រូវបានទាហានភូមា នឹង ប៉ូលិសភូមាបុកចូលចាប់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះ បន្ទាប់ពីមានដីកាចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ម្សិលមិញ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បងស្រីតារាបង្ហាញម៉ូតរូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថា ទាហាននឹងប៉ូលីសភូមាមកច្រើននាក់ រួមជាមួយរថយន្ត 8 គ្រឿង បានធ្វើដំណើរទៅផ្ទះប្អូនប្រុសគាត់ Paing Takhon ហើយបានសម្រុកចូលទៅចាប់ប្អូនប្រុសគាត់នៅព្រឹកព្រលឹមងងឹតនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅផ្ទះប្អូនគាត់ទីក្រុងយ៉ាំងហ្គោន ពេលនេះគាត់មិនអាចទាក់ទងប្អូនប្រុសបានមិនដឹងសុខទុក្ខយ៉ាងណានោះទេ គ្រួសារបារម្ភខ្លាំង. បងស្រី Paing Takhon ស្រែកយំអោយពិភពលោកជួយ អន្តរាគមន៍ប្អូនប្រុសត្រូវទាហានចាប់ទៅ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*