នៅមានមិត្តបែបនេះប៉ុន្មាននាក់ទៀត? មិត្ត​ម្នាក់របស់អន្ទិត ​ឌួង ឆាយម្នាក់ ​ផ្ទុះ​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ពេញ​ហ្វេសប៊ុក​ដោយសច្ចាថា…

លោកអ្នក​បានដឹង​រួចមកហើយ​ថា ក្រោយពី​សាង​ផ្នួស ​អស់​រយៈពេល​ជិត​៣​ខែ​នោះ អន្ទិត ឌួង ឆាយ បាន​លាចាក​សិក្ខារបទ កាលពី​ថ្ងៃទី​១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២១​ម្សិលមិញ​នេះ ស្របពេល​គ្រួសារ​ កំពុងមាន​រឿងរ៉ាវ​ ដោះស្រាយ​មិនទាន់​ចេញ​នោះ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ក្រោយពី​អន្ទិត ឌួង ឆាយ លាចាក​សិក្ខារ​បទ​រួចមក គេហទំព័រ​មួយចំនួន បាន​លើក​យកសារ របស់​មិត្តភក្ដិ​អន្ទិត ឌួង ឆាយ មក​ធ្វើ​ការសរសេរ​ជា​ព័ត៌មាន បង្ហោះ​តាម​បណ្ដាញ​សង្គម​ផ្ទុះ​ការចាប់អារម្មណ៍​ជាខ្លាំង​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សារ​នោះ បង្ហោះ​តាំងពី​ថ្ងៃទី​១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១ ក្រោយពី​អន្ទិត ឌួង ឆាយ បួស បាន​ប្រហែល​ជិត​១​ខែ​។​សារ​នោះ ត្រូវ​បាន​គណនី​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​ឈ្មោះ​«Sar Phannit» ធ្វើការ​បង្ហោះ បង្ហាញ​ការ​ប្ដេជ្ញា​ចិត្ត​ដូច្នេះ​ថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“​​ខ្ញុំ​សូម​ស្បថស្បែ​ និង​សូម​សច្ចា​ថា​ ទោះបីជា​ស្ថិត​ក្នុង​កាលៈទេសៈ​ណា​ក៏ដោយ ទោះបីជា​មានរឿង​អ្វី​កើតឡើង​ក៏ដោយ ទោះបីជា​ត្រូវ​ហែល​ឆ្លងកាត់​ព្យុះភ្លៀង​លំបាក​ខ្លាំង​ជាង​នេះ ១០០០ ឬ ១០០០០ ដង​ក៏​ខ្ញុំបាទ ​នឹងមិន​បោះបង់​ចាកចោល​ព្រះអង្គ​ឡើយការគោរព​ស្រលាញ់​របស់ខ្ញុំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែល​តែងតែមាន​ចំពោះ​ព្រះអង្គ​ចាប់​តាំងតែ​ពីថ្ងៃ​ដំបូង​គឺ​បន្ត​នៅ​ជា​រៀងរហូត​លុះដល់​ដង្ហើម​ចុងក្រោយរ​បស់​ខ្ញុំ​។​”

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«​អ្នក​អាច​បាត់បង់​អ្វីៗ​គ្រប់យ៉ាង ប៉ុន្តែ​មិនអាច​បាត់បង់​សេចក្ដី​សង្ឃឹម សេចក្តី​ស្រលាញ់ នឹង​សេចក្តី​ល្អ​នោះ​ទេ​» |•WE’RE ALL BORN TO LOVE NOT TO HATE•|៕​ ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ពីតម្លៃមិត្តភាពមួយនេះ សូមទស្សនារូបភាព និងវីដេអូ ខាងក្រោមនេះ ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្តល់សិទ្ធដោយ https://osjanass.com/

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*