ទស្សនិជនឆ្ងល់ទេថា អ៊ំស្រីម្នាក់បានយួរថង់មួយឲ្យទៅលោកសុវណ្ណរិទ្ធី ភ្ញាកព្រឺតក្នុងថង់នោះមើលទៅទើបដឹងថា…(មានវីដេអូ)

រាងស្ងាត់បន្ដិចហើយ សម្រាប់រឿងរ៉ាវរបស់លោក សុវណ្ណរិទ្ធី និងភរិយារបស់ខ្លួនក្រោយពីមានការទា.ស់ទែងគ្នាមួយព្រាវ ធ្វើឲ្យអ្នកលេងសង្គមហ្វេសប៊ុកមានការចាប់អារម្មណ៍គ្រប់គ្នា និងចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរវិញមកដូចដើមវិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយជីវិតមានបញ្ហា លោក សុវណ្ណរិទ្ធី ត្រូវបានហ្វេនៗជាច្រើន ជួយជាថវិកា តិចឬច្រើនទៅតាមទឹកចិត្ត ហើយមកដល់ពេលនេះក៏នៅមានអ្នកបន្តជួយផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្មីៗនេះគ្រាន់តែឮថាលោក សុវណ្ណរិទ្ធី មានជំងឺក្រពះរ៉ាំរ៉ៃ ស្រាប់តែមានអ៊ំស្រីម្នាក់ បានយូរថ្នាំក្រពះទៅឲ្យ ធ្វើឲ្យមហាជនសរសើរគ្រប់គ្នាពីទឹកចិត្តរបស់គាត់ ក្នុងនោះដែរ លោកសុវណ្ណរិទ្ធី បានសម្ដែងការអរគុណដោយទឹកមុខរីករាយថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“សាងអំពើល្អមនុស្សល្អតាមថែរក្សា អរគុណសម្រាប់ទឹកចិត្តអ៊ុំស្រី គ្រាន់តែដឹងដំណឹងថាខ្ញុំមានជំងឺក្រពះរ៉ាំរ៉ៃ បានទិញថ្នាំមកអោយខ្ញុំទុកសំរាប់ព្យាបាលជំងឺក្រពះរាំរ៉ៃយូរឆ្នាំរបស់ខ្ញុំភ្លាមៗ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំគ្មានអ្វីក្រៅពីម្រាមដៃដប់សម្រាប់សក់សេះអរគុណដល់ទឹកចិត្តដ៏ល្អបរិសុទ្ធរបស់អ៊ំស្រីដែលបានព្រួយបារម្ភខ្ញុំពេលនេះ”។ដូចពាក្យចាស់លោកពោលមិនខុសមែន ការធ្វើល្អពិតជាមានមនុស្សល្អតាមជួយពិតប្រាកដ ដើម្បីជ្រាប់កាន់តែច្បាស់ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*