ព័ត៌មានថ្មីៗ

ស្វីតចុះស្វីតឡើងស្រាប់តែ កាកា ប្រកាសចែកផ្លូវគ្នាពីប្តី ក្រោមហេតុផលចំបងគឺ …

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តពិតជាស្គាល់អ្នកនាង កាកា ហើយ មួយរយៈក្រោយនេះ តារាហ្វេសប៊ុក Kaka KH តែងបង្ហោះអារម្មណ៍សោកសៅដោយសារមានភាពរកាំរកូសក្នុងគ្រួសាច្រើន រហូតមកដល់ថ្ងៃដំបូងក្នុងខែមេសានេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកនាង Kaka KH ក៏សម្រេចចិត្តបង្ហោះសារដ៏វែងអន្លាយប្រកាសបញ្ចប់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍។Kaka KH បានបញ្ជាក់ថា នាងបានផ្តល់ឱកាសឱ្យស្វាមីជាច្រើនដងហើយ ប៉ុន្តែរូបគេនៅមិនផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់ធ្វើខ្លួនជាមនុស្សប្រមឹក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មើលងាយប្រពន្ធខ្លួនឯងមិនគ្រប់ ថែមទាំងបណ្តោយឱ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនមើលងាយនាងថែមទៀតព្រួតគ្នាជាន់ពន្លិច បំផ្លាញកិត្តិយសរហូតធ្វើឱ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមើលមកនាងដូចមនុស្សឆ្កួត ធ្លាក់ខ្លួនឈឺស្គមបាក់ទឹកចិត្ត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Kaka KH បានបន្ថែមថា“ខ្ញុំស្បត់ មួយជីវិតនេះខ្ញុំមិនចង់ជួប ស្គាល់ពួកប្រមឹកខ្វះស្រាមិនបានទេ! បញ្ចប់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រឹមនេះ ចប់ដោយសន្តិវិធី ដោយស្ងៀមស្ងាត់ ទុកមុខរាប់អានគ្នាដើម្បីកូន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ […]