ព័ត៌មានថ្មីៗ

ថ្មីៗនេះហ្វេនៗភ្ញាក់ព្រើតពេលឃើញរូបអ្នកនាង ខ្ញុងកាលពីមុនចំនួន២សន្លឹក ដោយអ្នកនាងបានសរសេរនៅលើគណនីហ្វេសប៊ុកផ្ទាល់ខ្លួនរៀបរាប់ថា…

មហាជនប្រាកដជាជ្រាបហើយអ្នកនាង ខ្ញុង តារាកំប្លែងបានសំដីពោរពេញដោយវោហាស័ព្ទមិនរីងស្ងួត ដែលធ្វើឱ្យមហាជនជាច្រើនទប់សំណើចមិនបានជាមួយការសម្តែងរបស់អ្នកនាង រាល់កម្មវិធីដែលមានវត្តមានរបស់កំប្លែងស្រីរូបនេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ថ្មីៗនេះហ្វេនៗភ្ញាក់ព្រើតពេលឃើញរូបអ្នកនាង ខ្ញុងកាលពីមុនចំនួន២សន្លឹក ដោយអ្នកនាងបានសរសេរនៅលើគណនីហ្វេសប៊ុកផ្ទាល់ខ្លួនរៀបរាប់ថា៖ “ឆ្ងល់ខ្លួនឯងដែរថីបានកាណុងមុខអាក្រក់ម្លេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និយាយមែនគ្រាន់តែបើកឃើញរូបខ្លួនឯងចង់លួសព្រលឹង ក្រោយពីបង្ហោះមិនបានប៉ុន្មានក៏មានហ្វេនៗជាច្រើនបានចូលទៅខំមិនថា “កាលពីមិនទាន់កែច្រមុះ” “មើលរូបកាលមុនដឹងថាចែសុកាន់ដា ដល់មើលរូបចុងក្រោយបានដឹងថាចែខ្ញុងសោះ” ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ “កាលនុងមិនទាន់សូវមានលុយ អាឡូវលុយពេញដៃចឹងហេីយ សូមកុំនិយាយពាក្យថាមិនស្អាតបងគិតថាសម័យនោះប៉ុណ្ណឹងគឺជាស្រីស្អាតហើយអូនបងគិតថាសំណាងល្អណាស់ដែលបានរូបឆោមប៉ុណ្ណឹងសម័យឥឡូវគេមានផលិតផលប្រើជាច្រើនមុខអាចស្អាតណាស់និងមែនក៏ប៉ុន្តែសម័យមុនកុំបោះបង់ចោលឲ្យសោះហើយកុំគិតថាមិនស្អាតស្អាតតាមពេលវេលាឱ្យតែសុខភាពល្អអ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏ល្អដែរអូន”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​